Ahir vàrem ser convocats a una reunió per part de la nova Secretària de Serveis Socials, Anna Figueras. L’objectiu principal de la reunió era presentar-nos a grans trets les noves línies d’aquest Govern així com presentar-nos el nou equip que el formen.
 
Van acompanyar a la Secretària la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Montserrat Vilella i la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza.
 
Evidentment, el moment que emmarca aquesta reunió, la cinquena onada, no va quedar fora de la mateixa.
 
Us resumim els punts més destacats de la trobada:

 • La coordinació social – sanitària ha vingut per quedar-se, i és el que permet donar una atenció integrada. Actualment els dos departaments mantenen dues reunions setmanals de coordinació.
 • Es crea una nova direcció: Direcció General de Provisió de Serveis, que s’encarregarà de la relació amb proveïdors (concertats, col·laboradors, acreditats…) i tot el relacionat amb la seva contractació i facturació. És a dir més la gestió del dia a dia. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat se centrarà més en l’atenció a les persones (avaluació, prestació de serveis, cartera de serveis socials), planificació.
 • El Departament té una assignatura pendent i una prioritat que és la digitalització.
 • El Departament té una manca de personal que dificulta la gestió del dia a dia.

 
Pel que fa a temes relacionats amb aquesta cinquena onada se’ns va comentar:

 • S’està preparant un nou pla de contingència per a centres de dia (aquest matí ACAD ha estat convocada a una reunió per parlar dels centres de dia)
 • S’han reactivat les places buffer.
 • S’està recavant informació de 40 residències sentinella. 
 • S’està treballant perquè totes les residències tinguin testos TAR.

 
Per part d’ACAD hem fet èmfasi en:

 • La necessitat d’un protocol actualitzat per a centres de dia.
 • El problema que ens estem trobant que personal correctament vacunat se’l tramita la baixa mèdica per a ser contacte asimptomàtic d’un positiu per COVID-19.
 • La dificultat de gestionar les sortides dels usuaris, ja que sovint ens trobem que el recull un familiar i retorna amb un altre familiar.

 
Com sempre, davant qualsevol novetat us mantindrem informats.