Com sabeu, davant la proposta d’increment de tarifes del 4% per aquest 2023, ACAD, juntament amb altres patronals, vàrem demanar una compensació excepcional per als sobrecostos de subministraments.

El passat 5 d’abril vàrem ser convocades pel secretari general de Drets Socials, l’Oriol Amoròs, per presentar-nos la proposta de pagament d’aquesta compensació extraordinària.

El secretari general ens va comunicar que ha aconseguit una partida única del Departament d’Economia equivalent a l’1,5% de la tarifa de 2023 (afectant, en principi, únicament a places concertades i col·laboradores). Aquests sobrecostos es faran efectius en dos pagaments, encara sense data concreta.

A la mateixa reunió se’ns va confirmar de nou que l’increment de tarifes per aquest any 2023 serà del 4%.

La resposta unànime de totes les patronals assistents va ser de gran decepció, ja que la demanda per cobrir els sobrecostos de subministraments era del 5% sobre tarifa 2022, molt lluny de l’1,5% proposat.

El secretari general ens va traslladar que aquests diners surten d’una bossa comuna del Departament d’Economia per cobrir els sobrecostos de tots els equipaments de la Generalitat. Afegeix que ha estat per a ells un esforç defendre que, a diferència del que passa a altres Departaments, Drets Socials dona servei en equipaments que no li són propis, sinó dels proveïdors dels serveis.

També se’ns va traslladar la voluntat del Departament de signar un Acord d’intencions entre el mateix Departament, les patronals i sindicats, que expliciti aquest 4% i 1,5% a més de la creació d’una taula de diàleg social, la voluntat de crear un marc de relacions contractuals estables a través de la contractació, la revisió de la cartera de serveis, entre altres qüestions.

Finalment, també se’ns va anunciar que hi ha la intenció per part del Departament de dedicar, aquest 2023, 50 milions d’euros a les PEV, incrementant l’aportació econòmica als beneficiaris, fent-la més progressiva i incrementant-ne el nombre.

Naturalment, us continuarem informant de qualsevol novetat al respecte.