El passat dimarts vàrem mantenir una reunió amb el Departament de Salut per tractar la inquietud que ens han fet arribar força socis referent a la modificació en la prescripció de bolquers.

A la reunió hi eren presents, per part de Salut la Sra. Caridad Montes, gerent de la Gerència del Medicament i el Dr. Ignasi Carrasco, director de l’Àrea Assistencial del Catsalut. També hi ha assistit el Sr. Lluís Torrents secretari d’Afers Socials i Famílies.

Un cop plantejada la problemàtica ens informen que ni per part del Departament de Salut ni Catsalut hi ha hagut cap canvi en les pautes d’incontinència, i que segons les dades de què disposen, en els darrers mesos no els consta una davallada en l’ús d’absorbents. 

Des d’ACAD els hem insistit que el canvi en la prescripció és real, que hi ha queixes des dels centres, també entre les famílies i que fins i tot el conseller de Drets Socials va haver de respondre al respecte en seu parlamentària.

Ens comenten que fa pocs mesos, per tal d’alleugerir la càrrega administrativa dels metges es va automatitzar les prescripcions de bolquers que complien amb el protocol del Departament, és a dir, si la quantitat prescrita compleix amb el protocol, la prescripció es renova automàticament durant dos anys. Podria ser, doncs, que aquesta automatització hagi prescrit una menor quantitat de bolquers a usuaris de residència per complir amb el protocol.

En qualsevol cas, i encara que hi ha una recomanació d’estàndards, si la persona requereix una pauta diferent per necessitats particulars, el metge de la residència ho pot demanar i aquesta ha de ser atesa i validada.

Des d’ACAD farem un recull de dades, que facilitarem a Salut, analitzant quina és l’afectació i si és igual a totes les regions sanitàries.