Ahir vàrem mantenir una reunió, liderada per la secretària d’Afers Socials i Famílies, la Sra. Anna Figueras i en la que també hi eren presents la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, la Sra. Montserrat Vilella i la directora general de Provisió de Serveis, la Sra. Rosa M. Pons, a més de la majoria de les patronals del sector.
 
L’ordre del dia de la reunió era parlar de l’increment de tarifes per aquest any 2022.
 
Des del Departament de Drets Socials se’ns fa saber que estan intentant fer equilibris pressupostaris per mantenir el compromís de l’antic conseller d’incrementar les tarifes en un 3% per aquest any 2022. Ens comenten que es troben amb enormes dificultats per dur-ho a terme, ja que aquell compromís no s’havia aprovat en els pressupostos de 2022, i a més els sobrecostos Covid i les places buides i de reserva des d’octubre 2021 fins que han decaigut, també han estat suportades per l’actual pressupost. 
 
Amb aquest preàmbul la proposta del Departament de Drets Socials és incrementar les tarifes en un 3% amb data efecte 1 de juny de 2022, cosa que permetrà, en paral·lel, fer un increment en el nombre de places amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera que és una reivindicació social.
 
Davant aquesta proposta, les diferents patronals hem coincidit que la trobem totalment insuficient i més  donada l’actual escalada de costos i que a dia d’avui, ja sense sobrecostos, els centres segueixen aplicant mesures preventives davant la Covid-19. Hem de tenir en compte que incrementar els preus un 3% a 1 de juny equival a un increment real de preus de l’1,75%.
 
Davant la postura de les patronals, la Secretària ens transmet que, malgrat que ho veu difícil, estudiaran de nou la possibilitat d’aplicar l’increment de tarifes del 3% retroactivament amb data 1 de gener de 2022 i ens donaran resposta ben aviat.
 
D’altra banda, se’ns proposa iniciar converses en les pròximes setmanes per parlar del model de futur i tarifes 2023.