Aquest matí hem mantingut una reunió amb el Departament de Salut, amb la participació de la Directora General de l’Autonomia i la Discapacitat i el Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari en Departament de Salut.
 
S’ha parlat i exposat dubtes sobre:

Centres de Dia:

 • Pendent revisió dels plans de contingència.
 • Pendent aprovació pla de represa.
 • Setmana vinent estarà habilitada la web de nou, per poder gestionar les places.
 • Respecte CD s’ha de treballar sense teràpies i /o activitats en grup, pròpiament dit. 
 • Respecte CD integrats a residència, es valora positivament l’autorització a espais alternatius. Es comunicarà als referents aquesta informació.
 • També es comprometen a donar-nos llistat provisional Tècnics Covid assignats a Centres de Dia.

Plans de contingència:

 • Davant de moltes dificultats en l’aprovació dels plans de contingència de les residències se’ns recorda que els plans de contingència són aprovats per: Atenció Primària, Salut Pública, Afers Socials i el/la Delegat/da de Salut. Per tant se’ns transmet que pot ser un procés més llarg del que potser podríem esperar. Amb això es vol garantir que sigui un document personalitzat i real per a cada centre i no un document merament administratiu.
 • Es recorda que la data límit inicialment és 15 de setembre.
 • Al Setembre es farà una sessió webinar oberta per explicar i solucionar dubtes sobre els plans de contingència. 

PCR:

 • Tenen pendent una reunió del Departament amb Mútues i Sindicats per aclarir possibles col·laboracions.
 • Fins noves indicacions, la PCR del treballador l’ha de fer el CAP del treballador. Si hi hagués negativa es demana que es comuniqui situació real i puntual per tal de la seva gestió. 

Publicitat de les normes i instruccions:

 • Davant la circumstància de què les instruccions de Salut es publiquen solament en el web del Departament, es demana que com a mínim les suspensions d’ingressos i les reobertures siguin publicats als DOGC, per donar seguretat jurídica als operadors del sector.

Temes i dubtes pendents de resolució previsiblement primera setmana de setembre:

 • S’exposa que els referents no estan donant instruccions amb un criteri unificat, i que en algun cas no respon a la Guia publicada. Se’ns assegura que es mantindrà reunió amb els gerents de zona per tal d’endreçar aquesta situació.
 • Ingressos: també es reforçarà el fet que facilitin els ingressos donat que el propi pla ho permet si el centre compleix amb les mesures requerides. 
 • Instruccions de pagament: Estan pendents de publicació la primera setmana de setembre.