Fem difusió de la Resolució MODIFICADA pel qual s’estableixen els centres amb reserva de places lliures d’ocupació en el marc del desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de l’àmbit residencial contemplades al Pla de contingència per a residències.

La Resolució concreta que mentre aquestes places romanguin buides les entitats proveïdores percebran el 85% del preu mitjà ponderat de la Cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent gran.

En el cas que les places reservades pel vostre centre no coincideixin amb les establertes en aquesta Resolució poseu-vos en contacte amb el vostre referent territorial.

RESOLUCIÓ