COMUNICAT REFERENT A LA RESOLUCIÓ (INTERLOCUTÒRIA) DICTADA PER LA SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ESTIMATÒRIA DE LES MESURES CAUTELARS SOL·LICITADES CONJUNTAMENT AMB LA DEMANDA D’IMPUGNACIÓ DEL 1r CONVENI CATALÀ (GERCAT)

 

Com us hem anat informant puntualment, la nostra ASSOCIACIÓ ACAD va interposar en data 18 de maig de 2021 una demanda d’impugnació de la constitució de la Mesa Negociadora del pretès conveni català i va sol·licitar unes mesures cautelars consistents en que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estimés la suspensió del registre, inscripció i/o publicació del conveni mentre no s’obtingués una Sentència sobre el fons de la nostra demanda.
 
Ahir, 8 de juny, vam rebre la Resolució estimatòria de la nostra petició de mesura cautelar i la Sala Social del TSJC ha determinat trametre al Departament de Treball còpia d’aquesta Resolució i ordena la SUSPENSIÓ de qualsevol tràmit administratiu envers el registre, inscripció i/o publicació de l’esmentat conveni català.
 
Això suposa que el citat conveni català queda en suspens fins a l’obtenció de Sentència del judici que tenim assenyalat per al dia 15 de setembre de 2021 i, fins llavors, del text del Conveni català GerCat no és exigible el compliment de cap dels seus articles i clàusules.
 
La nostra Associació vol agrair a les altres patronals que van estar a favor de l’estimació de les mesures cautelars i també vol reiterar un cop més que els motius de la impugnació res tenen a veure amb la repercussió de l’increment de tarifes a favor dels seus treballadors, que de ben segur es produirà.
 
Agraïm als nostres associats el suport que ens donen diàriament, motiu pel qual vam prendre la decisió de defensar els seus drets i interessos.
 
Us seguirem informant.