Les restriccions que el Departament de Salut està imposant als centres de dia i a les residències són les mateixes independentment de la tipologia de centre o tipologia de plaça: concertada, col·laboradora, PEV o privada.

És per aquest motiu que ACAD, juntament amb ACES, CESOCAT, La Confederació i UPIMIR hem fet una nova reclamació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies demanant que els drets de les persones han de ser els mateixos independentment de la tipologia de plaça que ocupen.

Trobareu adjunt el comunicat que hem fet arribar.