Avui s’ha publicat al DOGC l’ORDRE DSO/244/2023, de 6 de novembre, per la qual s’actualitzen els preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, on hi ha, l’actualització de tarifes en l’àmbit de la gent gran.

Aquesta Ordre dona compliment al compromís del conseller Campuzano d’incrementar les tarifes en un 4% amb efectes retroactius a partir de l’1 de gener de 2023, i un increment addicional del 2%, puntual, no consolidable, per compensar l’augment extraordinari dels costos dels subministraments. Aquest increment addicional s’aplica sobre la tarifa 2023.

Considerant aquests increments, les tarifes queden establertes:
– Residència assistida: 2.124,32 €
– Centre de dia. Dies laborables: 762,24 €

Des d’ACAD valorem positivament la publicació de l’Ordre i el compliment per part del Departament dels acords establerts, però lamentem que un any més l’actualització de preus es faci a final d’any i sigui el sector qui hagi de finançar l’avançament dels pagaments.