Avui, s’ha publicat la pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna.

Trobareu adjunt el nou Pla destacant en groc els canvis a tenir en compte.