ACAD ha entrat avui per registre als Departaments de Drets Socials (Directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat) i de Salut (Directora general de Planificació en Salut) una proposta per tal de facilitar el retorn d’usuaris i nous ingressos a residències vermelles.

Creiem que la situació actual i el predomini de la variant Òmicron han de permetre flexibilitzar certes mesures i promoure el retorn a la normalitat.