Avui, s’ha publicat el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

Trobareu adjunt el nou procediment destacant en groc els canvis a tenir en compte.