ACAD posa en coneixement de la directora general de Planificació en Salut i de la secretaria de Salut Pública que les residències de gent gran i centres de dia estan a punt de col·lapsar per les nombroses baixes del personal laboral causades per la pandèmia. A aquesta circumstància hi afegim una situació més greu que hem constatat els darrers dies quan el departament de Salut tramita sistemàticament la baixa de treballadors amb resultat de PCR no concloent.
 
Per ACAD aquesta decisió modifica substancialment el darrer protocol COVID per a residències i centres de dia i s’afegeix a la crítica situació que viuen els centres per la manca de treballadors. La situació organitzativa dels centres està al límit, ja que tenen grans dificultats per trobar personal per suplir les baixes provocades per la COVID.
 
D’altra banda, posem en coneixement del Departament de Salut un ball de criteris per donar l’alta a treballadors segons el metge que gestioni les baixes, ja que alguns decideixen allargar més dels 7 dies tot i obtenir resultats negatius a les proves.

Tan bon punt ens donin resposta us la farem arribar.