S’ha publicat la RESOLUCIÓ DSO/2870/2022, de 23 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria de subvenció per al pagament d’un complement de productivitat extraordinari únic al personal de serveis de neteja previst a l’Acord GOV/126/2022 (ref. BDNS 650625).

En ella trobareu relacionats els expedients als quals s’ha atorgat la subvenció.

És important que el concepte del pagament a la persona treballadora sigui exactament: “complement de productivitat extraordinari únic indicat en l’Acord GOV/126/2022” i el seu import correspongui amb el de la subvenció.