Tots al sector som coneixedors que hi ha pendent, per part del Departament de Drets Socials, el pagament de dos conceptes, tal com es va acordar en l’Acord sectorial de bases per a la construcció d’un sistema de serveis socials propi de Catalunya, de l’1 de juny:

  1. L’increment de tarifes del 4% corresponent a aquest any 2023.
  2. L’increment extraordinari pels sobrecostos energètics del 2%.

Des d’ACAD estem transmetent el malestar del sector als responsables del Departament per l’endarreriment en fer efectius aquests pagaments.

Malauradament, avui, l’única resposta que tenim és:

… els informem que ens trobem en la fase final de la tramitació administrativa de l’ordre de tarifes acordada. Estem seguint el cronograma presentat a tots els agents signants del pacte a finals de juliol, tot i que amb un lleuger retard. Estem centrant els nostres esforços i importants recursos humans del Departament en aquest increment de tarifes per tal que es faci efectiva l’abans possible.

En aquest sentit, com deia, estem ja en la fase final i confiem que en les properes setmanes es publicarà l’ordre de tarifes citat.

Des d’ACAD lamentem que, un any més, els increments tarifaris es facin al darrer trimestre de l’any i que sigui el sector qui hagi d’avançar les actualitzacions de salaris i assumir els sobrecostos associats a l’IPC.