Des del Departament de Drets Socials ens fan arribar una darrera actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

El document té els canvis en el text marcats en groc. Els canvis que s’han fet són bàsicament per concretar alguns aspectes. 

  • Maneig de casos professionals:  Es recomana que en la seva re-incorporació al treball s’ubiquin en un espai COVID (zona vermella) sempre que sigui possible, o en zones on no hi hagi contacte amb residents de zona verda o groga com a mínim fins al dia 10 post inici de símptomes.  I els professionals amb malaltia greu o immunodeprimits hauran de fer un aïllament durant 21 dies.
  • Maneig de contactes estrets: Residents: Les persones residents considerades contactes estrets es realitzaran una PCR entre els dies 3 i 5 de la data del darrer contacte amb el cas, per detectar possibles infeccions asimptomàtiques. Aquests usuaris han de romandre en la zona groga, sense contacte amb els casos confirmats ni amb els residents no exposats al virus. Si han de compartir espais comuns com menjador, sala d’estar, sales de gimnàs, altres, cal fer-ho amb horaris diferents i caldrà fer neteja, desinfecció i ventilació dels espais després de l’ús de cada grup de sectorització (residents de zona vermella, groga o verda).

Els contactes estrets que hagin passat la malaltia en els 90 dies previs, no serà necessari que entrin en l’estudi de contactes i romandran a la zona verda.
 

  • Nous ingressos: Als nous ingressos a les residències se’ls haurà de practicar un TAR a l’entrada, independentment del seu estat vacunal. Si fos negatiu s’incorporaran a la zona verda i si fos positiu, a la zona vermella, seguint el mateix procediment que els casos confirmats als centres residencials.

 
Us recordem que apliquen a residències i llars residències de gent gran i centres de dia de gent gran integrats. (no aplica doncs a centre de dia no integrats)