Us adjuntem Nota Informativa laboral sobre l’aplicació de les taules salarials 2022. Volem informar-vos de la situació actual dels dos convenis laborals del nostre sector, després de dues sentències judicials, la primera de l’Audiència Nacional i la segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 
Com queda afectat el Sector a Catalunya? Quin conveni laboral s’ha d’aplicar? Quines taules salarials són amb les que hem de confeccionar les nòmines?