Compartim amb vosaltres nova Instrucció 06/2021, de 21 de maig de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació.

Aquesta nova Instrucció ve signada per la recentment nomenada Secretaria General de Drets Socials, Maria Dolors Rusinés i Bonet, i l’única diferència respecte de la precedent Instrucció 06/2021 està en la part Primera.- Aplicació del Decret llei 29/2020 de 28 de juliol, en el punt Execució dels pagaments, que limita aquests a “el màxim de places finançades amb
fons públics.”

D’altra banda la Sub-directora general de Prestacions Socials, Carme Marí i Marí, ha emès una Nota informativa sobre el càlcul dels costos addicionals (revisió càlcul) i places buides i places reservades segons el Decret Llei 29/2020, que també us adjuntem.

Instrucció 06/21 de 21 de maig

Nota informativa sobre els càlculs