En data 27/03/2020 la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD) va emetre unes Instruccions per a la tramitació despesa extraordinària COVID19 per als centres CONCERTATS i per als centres en règim de GESTIÓ DELEGADA, que modificaven la Instrucció del 23/03/2020.

Aquestes Instruccions autoritzaven a facturar el 100% de la tarifa per les places buides, ja fossin de centre de dia o de residència. Aquesta facturació es feia en factura independent de les places ocupades.

Trobareu, a la nota informativa adjunta, instruccions per a la correcta facturació d’aquests conceptes.

Aquest comunicat fa referència exclusivament a centres concertats i de gestió delegada.