Com a continuació de la Nota Informativa que us vàrem trametre ahir, us podem informar que la patronal FED va presentar també ahir l’escrit d’ANUNCI de Recurs de Cassació en el Tribunal Suprem, i, per tant, la Sentència de l’Audiència Nacional NO ÉS FERMA.
 
D’altra banda, us fem saber que, respecte de l’aplicació del 6,5% sobre tots els conceptes salarials, que estableix la Sentència, i donat que és una sentència executiva, les quantitats que no es liquidin en el transcurs del present mes de juliol, poden meritar interessos a instància dels treballadors.