ESCRITS A L’ADMINISTRACIÓ

Escrits (només per a socis)

04 de novembre del 2021 – Recurs de Cassació davant la sentència desestimatòria del TSJC referent a la constitució de la mesa negociadora del conveni col·lectiu.

23 d’abril del 2021 – Escrit al Director de Serveis Socials per fer front a la dificultat de trobar la figura del RHS

 01 de abril del 2021 – Sol·licitud de compensacions també per a les places privades

19 de març de 2021 – Reclamació d’impagaments a centres col·laboradors al Conseller d’Economia i Hisenda

11 de març de 2021 – Reclamacions impagament al Director General de Prestacions Socials

14 de gener de 2021 – Discrepancia en el pagament als centres de dia del 1 al 15 de setembre

16 de desembre de 2020 – Escrit presentat a la Direcció General de Prestacions Socials sobre la contradicció en l’aplicació de l’IVA en els pagaments de costos addicionals, places reservades i places buides.

13 de novembre de 2020 – Escrit al Secretari Afers Socials i Families sobre la discrepancia en el sobrecost covid

16 d’octubre de 2020 – Escrit al Conseller de Treball, Afers Socials i Families sobre els impagaments a centres col·laboradors

  25 de setembre 2020 – Escrit a presidencia deixadesa cd

  22 de setembre de 2020 – Carta Patronals Conseller registre.

  16 de setembre de 2020 – Secretari ASiF represa CD.

  23 de juliol de 2020 – Escrit dubtes decret 69 2020

  21 de juliol de 2020 – Sol·licitut inclusió de centres privats en les mesures econòmiques.

  8 de maig de 2020 – Proposta de desescalament.

  8 de maig de 2020 – Escrit amb proposta de desescalament DGAPD.

  5 de maig de 2020 – Escrit Sol·licitut compensació económica residències Secretari Afers Socials.

  5 de maig de 2020 – Escrit Sol·licitut compensació económica residències DGAPD e.Sign.

  5 de maig de 2020 – Escrit sol·licitut actualització tarifes residències Secretari Afers Socials e.Sign.

  5 de maig de 2020 – Escrit sol·licitut actualització tarifes residències DGAPD e.Sign

  5 de maig de 2020 – DTASF SAD a la COVID19 DTASiF.

  5 de maig de 2020 – DGAPD SAD a la COVID 19 Salut.

  6 d’abril de 2020 – Escrit DGPS facturació erto e.Sign compl.

  3 de gener de 2020 – Resposta al·legacions CD.

  18 de desembre de 2019 – Al·legacions projecte ordre preu CD.

  20 de maig de 2019 – Al·legacions modificació ratis.

  16 d’ agost de 2016 – Al·legacions ACAD