CIRCULARS I NOTES INFORMATIVES

Circulars i notes informatives (només per a socis)

01 Febrer de 2021 – Nota informativa sobre actualització de tarifes de les places privades

24 Novembre de 2020 – Nota informativa sobre la facturación de les places col·laboradores

9 Novembre de 2020 – Nota informativa sobre la possibilitat de contractació de personal sanitari en darrer any d’estudis.

   7 Octubre de 2020 – Cuarta nota informativa sobre el compliment de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis als centres residencials de gent gran període de l’1 de març fins el 31 de maig 2020. Informació refosa.

   21 de setembre de 2020 – Tercera nota informativa sobre el compliment de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis als centres residencials de gent gran període de l’1 de març fins el 31 de maig 2020. Informació refosa.

  17 de setembre de 2020 – Segona nota informativa sobre el compliment de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis als centres residencials de gent gran període de l’1 de març fins el 31 de maig 2020. Informació refosa.

  07 de setembre de 2020 – Nota informativa sobre el compliment de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis als centres residencials de gent gran període de l’1 de març fins el 31 de maig 2020. Informació refosa.

  20 de juliol de 2020 – NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PUBLICACIÓ DEL DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. [DOGC 8178 del 16/07/2020].

  20 de juny de 2020 – NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PUBLICACIÓ DEL DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. [DOGC 8178 del 16/07/2020].

  20 de juny de 2020 – Nota informatica sobre la facturació de les places buides COVID19 de concert i gestió delegada en 1 centres de dia o de residències per a gent gran.

  25 de maig de 2020 – Nota informativa sobre els cobraments de la dirección general de prestacions socials – centres col·laboradors i Pevs.

  14 d’abril de 2020 – Nota informativa sobre la nova informació a facilitar que requereix el decret llei 12/2020.

  5 d’abril de 2020 – Nota informativa sobre el correu electrònics que podeu rebre del secretari general del departament de treball (DTASF) sobre el personal disponible dels serveis tancats per causa del COVID19.

  31 de març de 2020 – Nota informativa sobre les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l’àmbit de les residències i centres de dia per a gent gran.

  20 de gener de 2020 – Circular 2020/03 – receptes farmacèutiques i drets dels usuaris.

  16 de gener de 2020 – Circular 2020/02 – revisió salarial 2020 VII Conveni laboral dependència.

  16 de gener de 2020 – Circular 2020/01 – IPC 2019.

  18 de febrer de 2019 – Nota informativa referent al registro estatal de profesionales sanitarios “R.E.P.S.”

  17 de gener de 2020 – Circular 2019-02 Nota informativa IPC 2018.

  03 de desembre de 2018 – Nota informativa respecte l’entrega de les factures de concert / gestió delegada mesos de novembre i desembre 2018.

  29 d’octubre de 2018 – Circular sobre el registre estatal de professionals sanitaris 29 d’octubre de 2018.

  17 de juliol de 2018 – Circular plenari d’entitats federatives de l’àmbit del serveis socials 17 de juliol de 2018.

  17 de juliol de 2018 – Circular plenari d’entitats federatives de l’àmbit dels serveis socials 17 de juliol de 2018.

  10 de julio de 2018 – Circular reducció tipus IVA al 4% prestacions econòmiques vinculades al servei P.E.V.S.

  18 de juny de 2018 – Circular novetats laborals 1. Càlcul i cotització percentatge jornada contractes temps parcial. 2. Compensació de festius.

  22 de desembre de 2017 – Circular comuncacions guarda de fet suspensió de la instrucció 3/2017.

  18 d’octubre de 2017 – Circular comunicacions guarda de fet jutjat o fiscalia.

  21 d’abril de 2017 – Circular comunicacions guarda de fet jutjat o fiscalia.

  10 d’abril de 2017 – Circular comunicacions guarda de fet jutjat o fiscalia.

  17 d’agost de 2016 – Nota informativa respecte a le al·legacions i observacions al projecte d’ordre de modificació de l’annex de l’ordre BSF/130/2014, de l’anomenat COPAGAMENT.

  6 de juny de 2016 – Nota informativa respecta al VI conveni marc d’atenció a la dependència (en ultra activitat).

  12 de maig de 2016 – Nota informativa Jornada de nova normativa de contractació administrativa.

  7 de setembre de 2015 – reunió monogràfica seguiment Acords Sostenibilitat Sector Gent Gran CENTRES CONCERTATS.

  11 de maig de 2015 – Nota informativa laboral Art. 52, B, quatre dies lliure disposició VI Conveni Marc Serveis Atenció Dependència.

  27 d’abril de 2015 – Nota informativa Síndic de Greuges de Catalunya mecanisme català prevenció tortura.

  13 de gener de 2014 – Circular canvis normatius cotització salaris metal·lic i en espècie.

  30 de desembre de 2013 – Circular IVA: Nou règim especial del criteri de caixa.

  30 de desembre de 2013 – Circular centres col·laboradors: IVA 4%.

  25 de novembre de 2013 – Circular plans autoprotecció (PAU’s). Projecte de modificacions.

  28 d’octubre de 2013 – Circular funcions tasques hosteleria de les auxiliars gerontologia en centres acreditats PEVS, col·laboradors, concertats i de gestió.

  23 d’octubre de 2013 – Circular plans autoprotecció (PAU’s). Novetats i modificacions en estudi.

  25 de setembre de 2013 – Circular Les funcions de les gerocultores i la medicació.

  6 d’agost de 2013 – Circular Centres Concertats: Nova data límit entrega factura i lloc presentació.

  22 de maig de 2013 – Vaga general 23-05-2013. Nota informativa serveis mínims.

  26 d’abril de 2013 – Centres concertats. Nota informativa documentació a entregar a ICASS.