Avui, la Directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat ens ha fet arribar el nou Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial, que relaxa algunes mesures vigents fins ara.

Trobareu adjunt el nou Pla destacant en groc els canvis a tenir en compte.