Fem difusió de la Resolució per la qual s’estableixen els centres amb reserva de places lliures d’ocupació en el marc del desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de l’àmbit residencial contemplades al Pla de contingència per a residències.

En el seu annex trobareu la relació de centres residencials indicant el nombre de places que han de reservar.