Fem difusió de les recentment publicades Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19, amb data d’actualització maig 2021.

Igual que les anteriors mesures, des d’ACAD veiem que aquestes són de difícil aplicació per les empreses de SAD privades.

De fet les empreses de SAD privades estan sent contactades per hospitals i centres sociosanitaris per activar servei amb persones Covid+.

Com sempre l’equip tècnic SAD d’ACAD es posa a disposició de la Direcció General per incloure als plans aquestes propostes.

Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19