Des d’ACAD, Associació de Centres d’Atenció a la Dependència, estem fent arribar als responsables dels Departaments de Salut i Afers Socials, amb l’objectiu de marcar les prioritats a afrontar en el nostre sector en aquest moment de la segona onada de la pandèmia. Les residències i centres de dia estan passant un moment crític i veiem amb perill el futur dels nostre centres. Exigim solucions i resposta a aquestes qüestions que us detallem.

COMPLIMENT DELS COMPROMISOS ECONÒMICS
El nostre sector parteix d’una situació financera molt precària a causa dels impagaments pendents que ja s’acumulen des del mes de Juliol. Desvincular la situació econòmica dels centres, de la seva capacitat de reacció no té cap sentit. Està clar que una cosa condiciona l’altre. Necessitem que els centres puguin saber de forma immediata què cobraran i quan ho rebran.

CRIBRATGES MASSIUS A TOTS ELS CENTRES, TANT A PACIENTS COM A PROFESSIONALS
Des d’ACAD considerem molt urgent que totes les residències independentment del seu proveïdor de salut i de la seva ubicació en el territori tingui accés als kits de detecció ràpida i que es garanteixi el seu subministrament. 

Tenim constància que el desplegament dels cribratges massius a les residències és molt irregular i no respon a criteris epidemiològics, de manera que hi ha centres que amb les mateixes circumstàncies epidemiològiques ja han sigut testats fins a 3 cops i d’altres on encara no s’ha realitzat cap cribratge.
 
D’altra banda la rapidesa en rebre els resultats també és molt variable, hem sigut informats de centres que han trigat fins a cinc dies en rebre resultats, cosa que dificulta molt l’aplicació de mesures de contingència en cas de detecció de casos positius. Aquests fets estan provocant situacions molt greus derivades del retard en poder aplicar mesures correctores.
 

A més a més, evidenciem molta preocupació dels centres que valoren que aquests cribratges s’haurien de fer simultàniament a treballadors i usuaris. A hores d’ara, els familiars continuen venint a visitar als seus éssers estimats i també hi ha usuaris que tenen cites mèdiques en centres de salut i de moment el protocol no estableix que s’hagi de fer aïllament preventiu a la tornada. També cal esmentar la circumstància que alguns transports sanitaris traslladen usuaris de diferents residències a la vegada.
 
ELABORACIÓ DE PCR POSTVACACIONAL A TREBALLADORS
Està establert en protocol que tots els treballadors que facin més de 15 dies de vacances, prèviament a la seva incorporació s’han de realitzar una PCR i només es podran incorporar en cas que el resultat de la mateixa sigui negatiu. Segons consta en els protocols, l’encarregat de fer aquesta PCR és el CAP del treballador. Ja hem insistit anteriorment que aquest procediment no està funcionant i moltes residències ens informen diàriament que els CAPS dels seus treballadors els deneguen la prova, adreçant-los a les mútues de treball, qui per la seva part només accedeixen a realitzar la prova de forma privada.

 
Des d’ACAD creiem que aquest problema es podria resoldre fàcilment si els centres tinguéssim els recursos per poder autogestionar aquests tests de reincorporació. En tot cas també pensem que els circuits per treballadors essencials no poden ser els mateixos que per la resta de la població.
 
NECESSITAT DE COBERTURA DE BAIXES LABORALS

S’han de trobar fòrmules que permetin ampliar horitzons a curt termini, com la possibilitat de poder contractar infermeres d’altres llocs d’origen que fins ara no tenen conveni per fer-ho, poder facilitar la contractació d’estudiants, ampliar l’opció d’altres figures o categories que puguin suplir la figura de RHS dintre del grup de professionals sanitaris. 
 
DEFINICIÓ DE CIRCUITS DE DERIVACIÓ HOSPITALÀRIA I CRITERIS SEM
Aquesta mateixa setmana alguns dels nostres membres associats ens han comunicat que tornen  a tenir dificultats per derivar usuaris a l’hospital. Usuaris amb PCR negativa i bon estat de salut previ, que d’entrada tot i tenir edat avançada són candidats a derivació hospitalària.
 
Necessitem saber que no ens tornarem a trobar amb aquest conflicte i que tothom podrà ser atès a l’hospital amb independència de la seva edat o estat cognitiu. A més, reivindiquem als professionals de les residències i la seva expertesa com a interlocutors vàlids.
 

Sobre ACAD

ACAD, que representa més de 7.000 places de residències i serveis d’atenció a la dependència, continuem treballant per garantir el màxim benestar i salut dels nostres usuaris i usuàries.

Barcelona, 30 d’octubre del 2020