Tal com vàrem informar-vos, ACAD té signat un Conveni de col·laboració amb l’entitat i la Fundació “la Caixa” en el marc del Programa Incorpora. Com us dèiem, l’objectiu d’aquest acord és afavorir una més gran incorporació de les persones en risc d’exclusió al món laboral i promoure la Responsabilitat Social Empresarial.

Des d’ara, sempre que pengeu una oferta de treball a la web d’ACAD (Borsa de Treball), se us donarà l’opció d’incloure aquesta oferta al programa Incorpora. En cas afirmatiu ACAD derivarà la vostra oferta al coordinador de la vostra zona del programa Incorpora i aquest es posarà en contacte amb vosaltres.
 

Compartim amb vosaltres un breu vídeo explicatiu del funcionament del programa Incorpora.

També trobareu adjunt un document de presentació del programa.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA INCORPORA