Us informem de la nova convocatòria de subvencions per al foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans i dependents.

La subvenció consisteix en un pagament únic a les persones que ofereixin un contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha habilitat un web específic on hi trobareu tota la informació necessària sobre els requisits per optar a una subvenció, com sol.licitar-la i quines organitzacions del territori actuaran com a punt de suport i acompanyament per la tramitació.

Cal tenir en compte que és una convocatòria de concurrència no competitiva, les sol·licituds s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació un cop s’obri el període de recepció.

Finalment, informar-vos que la resolució per la qual es regularà aquesta subvenció encara no s’ha publicat per tant el tràmit no estarà disponible fins que es produeixi aquest fet, previsiblement abans que acabi el mes de juliol.