Des del Departament de Salut ens fan arribar escrits informatius, així com formularis de consentiment, per tal d’anar preparant les primeres passes de la campanya de vacunació contra la COVID-19:

Trobareu adjunt:

  • La carta informativa per persones residents (o els seus tutors)  i personal
  • La carta informativa per als directors dels centres
  • Els consentiments informats en els 3 idiomes oficials

 

La carta informativa per persones residents (o els seus tutors)  i personal

La carta informativa per als directors dels centres

Els consentiments informats: Català, aranès i castellà