Us transmetem el missatge de la Directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Montserrat Vilella, referent a la finalització dels plans sectorials i els plans de contingència arran de la publicació del DECRET LLEI 5/22 que us hem avançat avui mateix:

Benvolguts, benvolgudes,

Avui dia 18 de maig de 2022, s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 5/2022, de 17 de maig, d’actuacions i mesures per contribuir a pal·liar els efectes negatius de la invasió d’Ucraïna i d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19. Adjunt a aquest correu us fem arribar una nota informativa en relació amb les mesures que continuen vigents, nota que farem extensiva als diferents centres i serveis, així com a resum d’aquest nota el següent:
 

  • Tots els plans sectorials i plans de contingència deixen d’estar vigents a partir del dia 19 de maig de 2022. Ara bé com es diu a la nota informativa el document de referència per les actuacions enfront del coronavirus és “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2” de la Subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública amb data actualització de 28 de març de 2022, i específicament les mesures corresponents a Centres Residencials de gent gran (residències i llars residències) i centres de dia de gent gran integrats en centres residencials (pàgina 24 a la pàgina 30 del document).
  • En cas de sospita de cas i possible brot, el centre ho comunicarà a l’àrea bàsica de salut de referència.
  • Així mateix, continua vigent la possibilitat de trasllat de persones a centres de referència o buffer, sent aquesta una mesura excepcional.

Aquest DECRET LLEI  a més com us vàrem avançar deroga diferents mesures en relació a la COVID. En relació amb les mesures que es deroguen concretar el següent:

  • Les places d’aïllament i sectorització que estaven reservades per resolució del Departament, es deixen d’abonar a partir del 19 de maig de 2022.
  • Els costos addicionals COVID 19 que s’abonaven per places ocupades es deixen d’abonar a partir del dia 19 de maig de 2022.

 
Per altra banda, des del Departament de Drets Socials, les persones referents de les regions socials faran un acompanyament als centres i serveis en aquesta nova situació així com el suport que es requereixi en una situació de brot en col·laboració amb les persones referents de Salut. En aquest procés d’acompanyament, entre d’altres, es treballarà un protocol d’actuació en cas de malalties infeccioses.
 
Iniciem una etapa en què tant el Departament de Salut com el Departament de Drets Socials continuem treballant conjuntament per millorar l’atenció integrada social i sanitària a les persones grans, persones amb discapacitats i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 
Us volem agrair tota la feina que heu fet i la que continuarem fent conjuntament.
 
Rebeu una molt cordial salutació.

Montserrat Vilella i Cuadrada
Directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat
Passeig Taulat 266-270, planta 7 08019 Barcelona Tlf. 93 483 10 65
autonomiaidiscapacitat.dso@gencat.cat