Quan:  Dimarts 2 de juny d’11:30 a 13:30 (BLOC 1)
Dimecres 3 de juny de 17 a 19 (BLOC 2)
Preu: Socis d’ACAD: 59 €
No socis: 79 €
(Els segons i altres membres d’un mateix centre tindran un 20% de descompte)

Us proposem una formació dirigida a directors i responsables higienicosanitaris de centres de dia per tal que pugueu fer front a la reobertura dels centres prevista per a la fase 3 de desconfinament i a l’atenció als domicilis dels usuaris en fase 2.

OBJECTIUS:

Que els responsables dels centres, directors tècnics, RHS, rebin una guia per a poder condicionar els espais, adaptar protocols i registres i formar el personal la nova manera d’atendre els usuaris del centre de dia.

Transmetre el coneixement necessari per a donar l’atenció no presencial i domiciliària previstes per les fases 1 i 2.

BLOC 1: GESTIÓ DE LA REOBERTURA DELS CENTRES DE DIA:

0. En quin moment estem i què ens diu el DTASF

1. Requeriment de posada en marxa en Fase 1 i 2. Atenció no presencial:
 “L’atenció a domicili a l’usuari amb el personal de Centres de dia”.

 • Seguretat laboral (adequació del lloc de treball segons mapa de riscos COVID19)
 • El Pla de Treball
 • Gestió d’horaris

Protocols i EPIs

2. Criteris a seguir en la reordenació d’espais (treballem a porta tancada, per obrir-la amb seguretat)

 • Mesures de seguretat
 • Materials recomanats
 • Circuits

3. Protocol de neteja i desinfecció

 • Qui ho pot fer
 • Què cal netejar i com
 • Productes acceptats per l’autoritat competent i productes de suport

BLOC 2. FASE 3: I ARA QUÈ? LA NOVA ATENCIÓ PRESENCIAL ALS CENTRES DE DIA:

4. Seguretat laboral

 • El paper de l’empresa de prevenció de riscos laborals
 • EPI: provisió, grau de protecció adequat a cada activitat.
 • Nous procediments per dur a terme, amb les noves mesures de seguretat i higiene:

            – les teràpies, higienes,
            – atenció a famílies i proveïdors
            – entrades  i sortides del centre

5. Aixequem persiana: Pla d’acció i declaració responsable.