El sector assistencial està en un procés de transformació important, amb centres cada cop més professionalitzats i amb entrada de noves tendències de treballar.

Aquesta professionalització va acompanyada de l’aposta que estem fent entre tots i totes per la formació, per capacitar els nostres professionals. Perquè sabem que mitjançant la formació millorem els nostres centres i fem créixer laboral i personalment els nostres treballadors i treballadores.

Des d’ACAD pensem que la formació és el camí per a donar un millor servei a les persones usuàries. Per aquest motiu hem iniciat una col·laboració amb l’empresa Aürt per tal d’afegir a la nostra oferta de formació bonificada, la seva de formació subvencionada. Quines són les diferències?

FORMACIÓ BONIFICADA:

  • Formació gestionada per les empreses únicament per les seves persones treballadores i que cotitzin en concepte de Formació Professional.
  • Les empreses disposen d’un crèdit anual per destinar-ho a formacions. Han de pagar el cost del curs per avançat i després poden bonificar-se total o parcialment aquest cost amb les seus TC’s.
  • L’empresa decideix la formació necessària pels seus treballadors. Es necessita comunicar a la representació legal dels treballadors la formació a realitzar.

Trobareu en aquest ENLLAÇ la formació bonificada que oferim des d’ACAD.

FORMACIÓ SUBVENCIONADA:

  • Cursos dirigits directament a treballadors ocupats (règim general i autònoms, ERTO) i en atur.
  • Finançament 100% públic. No paga ni el treballador ni l’empresa.
  • L’empresa no gestiona res. Els treballadors es poden apuntar de manera individual. No cal comunicar-ho a l’empresa.

Trobareu en aquest ENLLAÇ la formació subvencionada que oferim en col·laboració amb Aürt.