Us proposem un curs en línia i en obert sobre com comunicar-se de forma eficaç.

OBJECTIU:
Desenvolupament i aprenentatge d’habilitats bàsiques per una comunicació eficaç i assertiva tant amb les persones que s’atenen en el seu servei com entre l’equip de professionals, tant interns com externs.

QUAN: Dimecres 29 de juny de 10 a 14h. (curs en línia)
INSCRIPCIÓ: La data límit per formalitzar la inscripció és el dilluns 27 de juny.

CONTINGUTS:
 
1.- El procés de comunicació
 
2.- Anàlisis de la comunicació
2.1- Comunicació estratègica
2.2- Canals d’Informació (visual, auditiu, cinestètic)
 
3.- Psicologia de l’Interlocutor
3.1- Claus de l’empatia
3.2- Llenguatge positiu
3.3- Raó  i Emoció
3.4- Les emocions bàsiques
 
4.- Comunicació assertiva
4.1- Neutralitzar comportaments agressius
4.3- Formular opinions i critiques correctament
 
5.- Escolta Activa
5.1- El funcionament de l’escolta
5.2- Desenvolupament de l’habilitat de l’escolta
 
6.- Estils relacionals
6.1- Adaptació en les relacions

Recorda: INSCRIPCIÓ: La data límit per formalitzar la inscripció és el dilluns 27 de juny.