Amb la publicació del DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, es dona per finalitzat l’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de represa.

Paral·lelament, el Departament de Salut ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Aquesta resolució dictamina que  mentre no s’aprovi una actualització dels plans sectorials, les mesures contingudes en els plans ja aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la desescalada seran les d’aplicació.

DECRET 63/2020, de 18 de juny

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny