El DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, actualitza els preus de referència, així com el copagament del servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent i dels serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent amb grau II i grau III.

Aquest Decret també indica:

“La finalitat de l’increment de preus que estableix aquest capítol és propiciar, necessàriament, la millora de les condicions laborals i retributives de les persones treballadores professionals de les residències de gent gran i centres de dia de gent gran de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei públic prestat a la ciutadania.”

Per tant, aquesta actualització de mòduls ens obliga a aplicar-ne una part a millora de les condicions laborals.

Com bé sabeu, ACAD en converses amb altres patronals (ACES, CESOCAT, LA CONFEDERACIÓ i UPIMIR) estem negociant un increment salarial que abasti  tot el sector i que sigui possible aplicar-lo a la gran majoria de centres.

ACAD vol parlar en nom del sector i vol saber la vostra opinió per tal de defendre-la millor. És per això que  hem preparat una breu ENQUESTA on us demanem quin increment salarial pot assumir el vostre centre. Us agrairem que ens doneu resposta.

Accés a l’ENQUESTA d’opinió.