Aquest any 2023 la Cambra de Començ de Barcelona celebra eleccions.

Tenen dret de vot aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres dins de la demarcació cameral, i que figurin en el cens electoral de la Cambra. Encara que la seu social no estigui a Barcelona, pot votat si desenvolupa activitat econòmica a la demarcació de la Cambra de Barcelona.

Us informem també que els serveis d’atenció a la dependència (residències, centres de dia i serveis d’atenció domiciliària) pertanyen al grup 14.

En aquest ENLLAÇ trobareu tota la informació al respecte així com els terminis per a les votacions.