Com ja us vàrem comunicar, el passat 16 de juliol es va publicar el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública que trobareu adjunt al peu d’aquest comunicat.

És important remarcar que la convocatòria d’acreditació no està oberta ni té anunciada data d’obertura. Naturalment quan el Departament ens comuniqui aquesta data us la farem saber.

ACAD ha entrat per registre un escrit amb un seguit de dubtes que es deriven d’aquest Decret d’acreditació, amb la resposta a aquests dubtes convocarem una sessió informativa per tal de fer-ne extensiva la seva resposta.

DECRET 69/2020, de 14 de juliol.

Escrit de dubtes al Decret 69/2020.