Aquesta tarda hem assistit a una segona reunió on se’ns ha informat de certes variacions en els terminis de pagament que ja us vàrem informar i que us adjuntem de nou.

Novament ens informen que les dificultats en els pagaments està en la seva gestió, en cap cas és un problema de tresoreria. De fet ens fan saber que si algun centre, a causa dels endarreriments té dificultats de tresoreria, els ho fem saber i intentaran agilitzar aquests casos en particular. 

Respecte de les dates de pagament se’ns comunica que en molts casos els terminis establerts es podran avançar, ja que a mida que la gestió de facturació està resolta es van programant les transferències.
 

Malgrat això, en un percentatge menor, hi haurà incompliments en els terminis que es varen comprometre. Ens diuen, però, que a 31 de maig hauria d’estar tot liquidat.

Per últim ens han informat que tenint en compte que els usuaris i treballadors dels centres estan vacunats i que les persones en llista d’espera són prioritàries en la vacunació, s’està treballant per tal que tots els recursos puguin treballar amb els aforaments pre-Covid a partir de l’1 de juny.