AÜRT amb la col·laboració d’ACAD, us oferim una sèrie de formacions subvencionades que més s’adapten al vostre perfil professional. Aquestes formacions comtemplen el període de setembre del 2021 a desembre del 2021.