Us proposem, pel dimarts 8 de juny, de 10 a 12h, un curs / taller on de forma molt pràctica, elaborarem l’obligat Protocol d’Assetjament.

Us facilitem l’enllaç d’INSCRIPCIÓ

Estructurarem l’acció formativa en dos blocs, un teòric i un pràctic, per poder abordar correctament tot el que és rellevant per confeccionar un bon protocol d’assetjament.

Bloc 1:
1) Què entenem per assetjament sexual, raó de sexe i assetjament laboral.
2) Diferenciació entre assetjament d’intercanvi i assetjament ambiental.
3) Tipus d’assetjament: Assetjament horitzontal, assetjament vertical descendent i assetjament vertical ascendent.
4) Drets i obligacions.
5) Vies de denúncia i actuació enfront de l’assetjament.
6) Fases a tenir en compte: instrucció i resolució.

Bloc 2:
– Plantejarem situacions reals i ens podeu plantejar la vostra realitat particular. Aquest bloc serà dinàmic i participatiu.
Totes aquestes qüestions i més, les abordarem en el Webinar. Us esperem.

Docent:
ELISABETH NAVARRO
Advocada laboralista, auditora socio-laboral, agent d’igualtat per les organitzacions empresarials, tècnica superior en prevenció de riscos laborals i Sòcia de RRHH INTEGRAL, entitat especialitzada.