NORMATIVA COVID

 

Residències
Centres de dia
SAD
Normativa laboral

 

Normativa COVID: RESIDÈNCIES

21 de setembre del 2021 – Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial (versió 9.1)

13 de setembre del 2021 – Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial.

10 de setembre del 2021 – Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

31 d’agost del 2021 – Modificació del Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

16 d’agost del 2021 – Pròrroga del pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

04 d’agost del 2021 – Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

23 de juliol del 2021 – Nota sobre limitació temporal de sortides curtes a centres residencials per a persones grans i per a persones amb discapacitat

19 de juliol del 2021 – Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

16 de juliol del 2021 – Canal Salut: Neteja i desinfecció en residències geriàtriques

06 de juliol del 2021 – Mesures d’adaptació al Pla de Mitigació en l’entorn residencial.

25 de juny del 2021 – Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran publicat el maig de 2021

 20 de maig del 2021 – Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial

22 d’abril del 2021 – Resolució per la qual s’estableixen els centres amb reserva de places lliures d’ocupació en el marc del desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de l’àmbit residencial contemplades al Pla de contingència per a residències.

12 d’abril del 2021 – Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran i al Document de mesures als serveis d’habitatge de persones amb discapacitat

25 de març del 2021 – Modificacions al Pla sectorial de Gestió de la infecció pel coronavirus en l’àmbit residencial publicat el dia 4 març de 2021 

04 de març del 2021Pla sectorial 7.0. Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial

11 de febrer del 2021Adaptació de les mesures d’intensificació del pla sectorial en l’àmbit residencial

08 de febrer del 2021Resolució per la qual s’estableixen els centres amb reserva de places lliures d’ocupació en el marc del desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de l’àmbit residencial contemplades al Pla de contingència per a residències.

04 de febrer del 2021 – Mesures que cal seguir al sector residencial durant la jornada electoral del 14-F per a la votació a les seus electorals de les persones que viuen en residències

02 de febrer del 2021 – Recomanacions de vacuna contra la COVID-19 per a professionals

20 de gener del 2021 – Preguntes i respostes sobre el document d’Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual

19 de gener del 2021 – Recomanacions de vacunació contra la COVID-19

15 de gener del 2021 – Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual

05 de gener del 2021 – Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana 

05 de gener del 2021 – Neteja i desinfecció en residències geriàtriques

24 de desembre del 2020 – Les vacunes pel SARS CoV 2: Estat de situació

24 de desembre del 2020 – Autodeclaració responsable

22 de desembre del 2020 – Recomanacions de vacunació contra la COVID-19 

22 de desembre del 2020 – La carta informativa per persones residents (o els seus tutors)  i personal

22 de desembre del 2020 – La carta informativa per als directors dels centres

22 de desembre del 2020 – Els consentiments informats: Catalàaranès i castellà

22 de desembre del 2020 – Protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran

16 de desembre del 2020 – Pla sectorial 6.0. Gestió de la infecció pelcoronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial

15 de desembre del 2020 – ORDRE SLT/211/2020, de 10 de desembre, per la qual s’estableix la tarifa de la prova PCR per diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

14 de desembre del 2020 – Protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran

14 de desembre del 2020 – ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l’Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència.

07 de desembre del 2020 – Relació de les resolucions d’atorgament i de denegació de l’ajut a persones treballadores e centres residencials

03 de desembre del 2020 – DECRET LLEI 48/2020, d’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre.

03 de desembre del 2020 – Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19

02 de desembre del 2020 – Relació de les persones beneficiàries de l’ajut directe per a treballadores de serveis socials

19 de novembre del 2020 – Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

19 de novembre del 2020 – Relació de les persones beneficiàries de l’ajut directe per a treballadores de serveis socials

18 de novembre del 2020 – Resolució pel qual s’estableixen els centres amb resrva de places lliures d’ocupació

17 de novembre del 2020 – Nota informativa en relació a les instruccions en la gestió dels ingressos i les baixes en centres residnecials i de dia, arran de la crisis de la covid-19

09 de novembre del 2020 – Instruccions en la gestió dels ingressos i les baixes en centres residencials i de dia, arran de la crisis de la covid-19

06 de novembre del 2020 – PRESENTACIÓ: Procediment per a instal·lar eCAP a residències

06 de novembre del 2020 – Resolució pel qual s’estableixen els centres amb reserva de places lliures d’ocupació en el marc del desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de l’àmbit residencial contemplades al Pla de contingència per a residències

04 de novembre del 2020DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

31 d’octubre del 2020RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

30 d’octubre del 2020Guia breu de l’ Annex al “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20)

30 d’octubre del 2020RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

25 d’octubre del 2020Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

25 d’octubre del 2020RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 25 d’octubre del 2020DECRET 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

 22 d’octubre del 2020DECRET LLEI 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

22 d’octubre del 2020Instrucció 27/2020, de 22 d’octubre, de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de Serveis Socials, per l’aplicació del Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, modificat pel Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre.

16 d’octubre del 2020Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual

13 d’octubre del 2020 – RESOLUCIÓ TSF/2487/2020, de 6 d’octubre, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds d’ajut directe que preveu la Resolució TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151).

09 d’octubre del 2020 – Instrucció 25/2020, de 8 d’octubre, de facturació i tramitació de la documentació referidaa les places concertades o de gestió delegada reservades lliures d’ocupació i dels costos addicionals, de serveis socials de caràcter residencial i diürns acreditats per als proveïdors del Sistema Català de serveis socials, derivada del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol

setembre del 2020 – Versió 5.1. Pla sectorial. Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial

10 de setembre del 2020 – RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151).

2 de setembre de 2020 – Normes bàsiques als serveis de cuina de centres residencials

28 de juliol del 2020DECRET LLEI 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social.

17 de juliol de 2020 – Neteja i desinfecció en residències geriàtriques

  4 d’agost 2020 – Instruccions amb mesures especials per a residències i centres de dia a les Terres de l’Ebre, Terrassa, Sabadell i Ripollet.

Agost del 2020 – Versió 4.0. Pla sectorial. Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial.

  Juliol del 2020 – Tardor 2020. Pla de contingència per a residències.

Juliol del 2020 – Zona groga: Com actuar a les residències quant a la utilització d’EPI i mesures de protecció

30 de juliol de 2020 – Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SAR-CoV-2 

 17 de juliol 2020Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents municipis de Catalunya.

  15 de juliol 2020Mesures addcionals de protecció als centres residencials de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID- 19.

 11 de juliol 2020Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 als municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sitges.

 11 de juliol 2020Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a les Regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran.

 4 de juliol 2020RESOLUCIÓ SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià.

  1 de juliol 2020Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.

  29 de juny 2020Represa de la normalitat en l’àmbit residencial.

15 de juny del 2020 – Instrucció 14/2020, de 15 de juny, de tramitació de la documentació i pagaments als proveïdors del Sistema Català de serveis socials dels serveis suspesos per les autoritats sanitàries per raó de la pandèmia de la COVID 19

11 de juny de 2020 – Oxigenoteràpia

28 de maig de 2020 – Visites a les residències de gent gran

 22 de maig 2020 Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials.

19 de maig de 2020 – Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 

  18 de maig 2020Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials per fer front a la COVID-19.

  15 de maig 2020 Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials.

  14 de maig 2020 Criteris per a l’aïllament de persones que viuen en residències.

7 de maig de 2020 – Signes i símptomes d’alarma COVID-19 en persones grans que viuen a residències

4 de maig de 2020 – Acompanyament de final de vida pels familiars a persones que viuen en una residència. Mesures de control de la infecció en la visita dels familiars

2 de maig de 2020 – Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial en context de la crisi de COVID-19

  30 d´abril 2020 Normativa en matèria de residències.

  27 d’abril 2020 Procediment per a la sectorització en residències.

  27 d’abril 2020 Criteris de reubicació de persones que viuen en centres residencials durant la pandèmia de COVID-19.

22 d’abril 2020 – Gestió de residus de COVID-19 segons el Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020 

  18 d’abril 2020Procediment d’actuació davant una persona amb infecció per COVID-19.

  15 d’abril 2020 Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19.