Us fem coneixedors que hem iniciat una col·laboració amb la Fundació Alzheimer Catalunya basada a buscar sinergies en aquells punts d’unió dels respectius plans estratègics.

Alzheimer Catalunya i ACAD comparteixen l’interès de vetllar pel benestar de les persones que atenem i de la nostra societat en general i volem no només millorar els nostres àmbits d’actuació, sinó a més fer-ne coneixedors a la societat en general.

Amb aquest marc inicial, i després d’una primera reunió de treball on hem compartit la visió i les accions que voldríem dur a terme, ens proposem estudiar projectes de col·laboració conjunta en els següents àmbits:

  • Fer accions comunicatives conjuntes que reflecteixin aquests valors i continguts que ens uneixen.
  • Dissenyar un projecte social innovador referit a les Bones pràctiques/Atenció Centrada en la Persona (ACP)/ Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), que respongui a les necessitats detectades per ambdues entitats.
  • Dissenyar accions específiques de millora d’atenció a les persones al domicili i d’atenció al cuidador (professional o no professional).

Des d’ACAD pensem que aquest tipus de col·laboracions han d’afavorir la millora del nostre sector i ajudar a millorar els nostres associats.

Si com a associats teniu alguna proposta d’àrea de millora en persones diagnosticades amb demència tipus Alzheimer, us agrairem ens les feu arribar per tal d’estudiar d’incorporar-les a les línies estratègiques de treball. Podeu fer-ho enviant un correu electrònic a acad@associacioacad.cat.