Els centres de dia estan patint les conseqüències d’un sistema sobrecarregat, i ho estan patint principalment de dues maneres:

  1. Molts beneficiaris, en el moment d’ingrés al centre de dia no saben quina serà la seva aportació econòmica, i per tant no volen ingressar.
  2. La resolució dels PIA s’allarga en el temps i els centres cobren la bestreta, però han de finançar la diferència. (segons xifres d’ACAD el 50% dels ingressos de 2022 estan encara en bestreta)

Aquests dos fets tenen conseqüències que perjudiquen tant els beneficiaris com els centres de dia.
 

Des d’ACAD ens hem adreçat al secretari general de Drets Socials, el Sr. Oriol Amorós sol·licitant-li una entrevista amb tècnics del Departament per tal d’estudiar possibles solucions.

Us facilitem l’escrit que hem adreçat.