Mesures de protecció i d’actuació per alsprofessionals del servei d’atenció a domicili(SAD) per la COVID-19

Mesures de protecció i d’actuació per alsprofessionals del servei d’atenció a domicili(SAD) per la COVID-19

Fem difusió de les recentment publicades Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19, amb data d’actualització maig 2021.

Igual que les anteriors mesures, des d’ACAD veiem que aquestes són de difícil aplicació per les empreses de SAD privades.

De fet les empreses de SAD privades estan sent contactades per hospitals i centres sociosanitaris per activar servei amb persones Covid+.

Com sempre l’equip tècnic SAD d’ACAD es posa a disposició de la Direcció General per incloure als plans aquestes propostes.

Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19

Nou Pla sectorial de gestió de la infecció pelcoronavirus SARS-CoV-2 enl’àmbit residencial

Nou Pla sectorial de gestió de la infecció pelcoronavirus SARS-CoV-2 enl’àmbit residencial

Fem difusió del nou Pla sectorial de Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial, versió 8.0 de maig 2021.

Us en destaquem les principals novetats respecte del darrer pla sectorial:

 • Incorporació de nous professionals: Els centres oferiran la vacunació a tots els nous professionals (inclosos els estudiants que facin les pràctiques) que s’incorporin de nou a l’organització. Sempre que sigui possible, uns dies abans de la seva incorporació.
 • Punt 2.8 Normes generals per als professionals.
 • Punt 2.9 Recomanacions en persones vacunades.
 • Punt 3.4. Mesures de protecció en cas que un resident hagi de rebre atenció assistencial fora de l ’entorn habitual.

Nova convocatòria d’ajuts per a persones treballadores de centres residencials

Nova convocatòria d’ajuts per a persones treballadores de centres residencials

Per aquells que no van poder gestionar les anteriors convocatòries, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució TSF/1471/2021, de 13 de maig, per la qual s’obre una nova convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, que preveu la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la tramitació i concessió de l’ajut directe que preveu la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, en un pagament únic, amb l’objectiu de reconèixer la implicació i el compromís dels professionals destinataris de l’ajut, les persones treballadores dels centres propis amb gestió delegada i dels centres privats de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física, que acreditin que han prestat serveis assistencials de manera presencial durant el període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020.

 

Podeu consultar el document al següent enllaç: DOGC – TSF/1471/2021 (Ref. BDNS 563977)

Quedem a la vostra disposició.

Reunió sobre l’estat actual de la pandèmia en residències

Reunió sobre l’estat actual de la pandèmia en residències

Aquest matí hem assistit a la reunió convocada per Aina Plaza, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, en la que també han assistit Carme Cabezas (sub-directora general de Promoció de la Salut), Yolanda Lejardi (directora Assistencial d’Atenció Primària) i Rafael Ruiz (Ditector Estratègia Atenció Primària).

El motiu de la reunió era posar en comú l’estat de la situació pel que fa a vacunació a les residències així com copsar l’opinió de les associacions respecte a punts de millora.

Us en resumim els punts més destacats:

 • La vacunació actualment a les residències és del 97% en 1a dosi i del 83% en 2 dosi per a residents. I del 95% en 1a dosi i del 75% en 2a dosi per treballadors. (Preocupa no arribar al 80% de vacunats en treballadors).
 • Avui s’estan complementant guies i ordres de vacunació que reforcen la idea que la població de dones en lactància, embarassades o amb situació de poder estar-ho, és segur que es vacuni.
 • Es posa èmfasi en la idea de no relaxar mesures del pla sectorial. Les mesures de protecció proposades al Pla sectorial del passat mes de febrer s’han de mantenir. La vacunació baixa els casos greus i d’hospitalització, però no evita els contagis, si bé és cert que disminueix càrrega viral i per tant la capacitat infectiva, el contagi segueix sent possible.
 • L’índex de mortalitat de la població de residències respecte a la població general és de l’1%, per tant la vacunació ha estat molt efectiva. I en les últimes setmanes només un 0,2% de casos del total d’infectats són a residències.
 • És important també continuar amb els cribratges periòdics per trobar casos asimptomàtics i tallar aquestes cadenes de transmissió.
 • S’informa que s’han creuat dades entre els Departaments de Salut i Afers Social de les persones en llista d’espera, amb la intenció que aquestes es prioritzin en l’ordre de vacunació i estiguin vacunats quan hagin d’entrar a la residència.

 
Per part de les patronals, aquests han estat els comentaris més destacats:

 • Es demana que els protocols siguin quelcom més exigents amb la necessitat que els professionals i els usuaris estiguin vacunats si volen treballar i ingressar en residència respectivament.
 • Salut ens diu que quan vulguem incorporar algú, es comuniqui a l’equip de primària de referència de la residència, no el CAP propi del treballador, per tal que el procés sigui molt més ràpid i acurat.
 • Es recorda que el personal SAD no està sent vacunat amb una intensitat desitjable, a hores d’ara. El Departament recull l’aportació, i explica que el personal SAD és un grup prioritari, però abans anava el residencial, pel context d’haver de prioritzar la vacunació quan no n’hi ha per tothom a l’hora. Es comenta que aviat sortirà una última revisió del pla sectorial pels SAD.
 • ACAD demana que el personal de pràctiques sigui vacunat prioritàriament si no, no podrem acollir-los. Des del Departament expliquen que han demanat els cens a les escoles. Si algú detecta alguna escola que li transmet que els alumnes no estan vacunats, que ho traslladi i li direm a la Direcció d’Estratègia d’Atenció Primària.
 • ACAD, junt amb altres agents, remarca la importància de saber quin plantejament hi ha respecte de la necessitat de revacunar.  Es confirma que a hores d’ara no hi ha cap evidència científica, més enllà dels comentaris de les mateixes farmacèutiques, per poder fer plans reals de revacunació. És un tema important i que cada dia es fa seguiment, però encara sense res concret.

ACAD reclama que per poder seguir les mesures COVID, és important que el Departament faci efectius els pagaments endarrerits.