Reunió amb el DTASiF per parlar dels endarreriments en els pagaments

Reunió amb el DTASiF per parlar dels endarreriments en els pagaments

Aquest matí hem mantingut una reunió per esclarir dubtes sobre els pagaments ordinaris i extraordinaris pendents en la que per part del Departament hi han assistit:

Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies
Joan Ramón Ruiz, director general de Prestacions Socials
Aina Plaza, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat
Helena Miralles, subdirectora general de Gestió de Recursos
Carme Marí, subdirectora general de Gestió de Prestacions
 
Us en resumim els punts més destacats:

En primer lloc el secretari ha manifestat la dificultat que estan tenint per pagar els compromisos adquirits, ja que estem vivint una situació que no s’havia viscut des de la restauració de la Generalitat i que tal de donar garantia jurídica a tothom (centres, usuaris i la mateixa Generalitat) ha sigut necessari modificar els Decrets Llei 19/2020 i 29/2020 amb la publicació d’un nou Decret Llei 35/2020 que trobareu al peu d’aquest comunicat.

Sempre que una plaça, sigui de centre de dia o de residència, quedi buida per decisió governativa el Departament se’n farà càrrec.

Per concretar amb les dates de pagaments:

 • A finals d’octubre es pagarà la nòmina ordinària de setembre dels centres col·laboradors en base al què hagin comunicat a la web com a data de reinici de l’activitat.
 • Les primeres setmanes de novembre es pagarà als centres de dia les places buides col·laboradores i PEV corresponents a juliol, agost i setembre. Es pagarà el 100% de la plaça segons les persones donades d’alta amb data 15 de març (en el moment de suspensió de la web de nòmines).
 • A finals de novembre es pagaran als centres residencials les places buides i reservades de juliol, agost i setembre i sobrecost Covid.

Pel que fa al concepte de sobrecost Covid es paga per plaça ocupada (col·laboradora o PEV), és a dir, per als centres residencials el cobraran des de l’1 de juliol i els centres de dia el cobraran a partir del 16 de setembre (no s’ha especificat si es pagarà proporcionalment) i per plaça ocupada, aquella que aparegui a la nòmina del mes corresponent.

Si amb la represa del servei de centre de dia hi ha algun usuari que no vol reincorporar-se al servei, cal donar-lo de baixa per tal que la plaça sigui ocupada per algú que rebi efectivament el servei.

Els centres de dia integrats que no poden reiniciar el servei, no han de donar d’alta els usuaris a la web i seguiran cobrant la plaça buida, ja que és un tancament per ordre governativa. Ens fan saber que hi ha una qüestió no resolta per als centres col·laboradors, ja que aquests només se’ls pot pagar si hi ha un DP. Per tant, en el cas que un usuari de centre de dia integrat canvia de servei no veuen la manera de poder seguir pagant-lo.

Les limitacions en l’ocupació de places de centre de dia, ja sigui perquè l’aforament queda limitat per complir amb les mesures de distanciament establertes, sigui per quarantena de grup bombolla o per tancament del centre de dia temporalment per brot, s’ha de comunicar al correu electrònic de la bústia de nòmines.

Les residències vermelles i taronges que no poden fer ingressos, se’ls pagaran les places buides, ja que és una prohibició governativa, pel que fa a les residències verdes, un cop poden fer ingressos les places buides se’ls pagarà tal com es feia normalment.

A l’espera de la nova instrucció de pagament (la Instrucció 27 que substituirà la 26) se’ns emplaça a una nova reunió tècnica per concretar temes de facturació. ACAD ha sol·licitat també una reunió tècnica sanitària, amb Salut Pública i Atenció Primària per afrontar el tema pendent de protocols Covid per a centres de dia.

DECRET LLEI 35/2020

De nou ACAD als matins de TV3 reclamant els endarreriments en els pagaments

De nou ACAD als matins de TV3 reclamant els endarreriments en els pagaments

Avui ACAD ha tornat al programa Els Matins de TV3 per reclamar l’impagament als centres col·laboradors i l’incompliment fet pel Secretari d’Afers Socials i Famílies a iniciar el pagament dels endarreriments abans del 15 d’octubre.

La resposta del Secretari, que ahir ens va confirmar a ACAD el director general de Prestacions Socials, és que per resoldre el problema jurídic – administratius que impedeix els pagaments s’està redactant un nou Decret Llei que modifica parcialment el Decret Llei 29/2020 i s’estan redactant de nou unes instruccions de pagament. Amb aquests dos nous documents, diu el Secretari, la setmana que ve s’inicien els pagaments.

ENLLAÇA AL VÍDEO DE LA INTERVENCIÓ D’ACAD (a partir del minut 24:05)
ENLLAÇ A LA INTERVENCIÓ DEL SECRETARI D’ASiF

Escrit al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els impagaments a centres col·laboradors

Escrit al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els impagaments a centres col·laboradors

Divendres vàrem adreçar un escrit al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, escrit que vàrem reenviar al Síndic de Greuges, per posar de manifest i denunciar la greu situació econòmica en què el mateix Departament està deixant als centres col·laboradors pels impagaments dels mesos de juliol i agost.

Arran d’aquest escrit i d’altres accions que estem duent a terme, des del Departament ens fan saber que a la reunió que mantindrem dijous se’ns comunicaran les dates concretes de pagament dels deutes, tant per a residències com per a centres de dia col·laboradors. 

ESCRIT AL CONSELLER

ACAD no accepta el silenci de l’administració davant l’incompliment en els terminis de pagament

ACAD no accepta el silenci de l’administració davant l’incompliment en els terminis de pagament

Davant el silenci que estem rebent per part dels diferents responsables del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en enfront de la greu situació d’impagament que estem rebent els centres col·laboradors, aquest matí la junta d’ACAD s’ha reunit amb caràcter d’urgència i hem pres les següents decisions:

Fets:
1. Els centres amb plaça concertada han cobrat el 100% de les places, ocupades i no ocupades, de març a juliol, en data de cobrament.
2. Les Instruccions 26.2020 de 9 d’Octubre, de pagament de places col·laboradores i privades amb prestació vinculada, no concreten res sobre el pagament de les places en el període 1 de juliol al 30 de setembre.
3. Tampoc aclareix quan es cobrarà el sobre cost Covid, recollit al Decret Llei 29/2020. Que se’ns va dir que seria des de l’1 de juliol per totes les places amb finançament públic.
4. El Departament no ha atès el seu compromís públic de pagament del mes de juliol el dia 15 d’octubre. Ni tenim resposta a la nostra pregunta de quan es farà aquest efectiu, malgrat haver-ho preguntat a diversos responsables del mateix:
• Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
• Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
• Secretari d’Afers Socials i Famílies
• Sub-directora general de Gestió de Recursos
5. Els associats d’ACAD demanen accions concretes i més contundents davant de la greu situació econòmica que representa aquest deute acumulat de l’administració.

Acords:
1. Proposta de carta perquè els centres la puguin fer arribar als familiars. L’administració s’excusa en la dificultat d’articular el pagament fora de l’estat d’alarma en les places col·laboradores, perquè addueix que són prestacions a l’usuari. Per tant són els diners dels usuaris.
2. Informar el Síndic de Greuges de la situació actual. El Síndic ha iniciat investigació de l’impagament establert al Decret 29/2020 i l’informarem del deute acumulat des de l’1 de juliol.
3. Es farà escrit jurídic adreçat als Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, i Economia, que es presentarà per registre electrònic exposant l’incompliment del pagament i demanant formalment data de pagament. Als efectes oportuns.
4. Escrit informant de la situació actual adreçat a Conselleries, Caps de Departament i Parlament tots els partits polítics. 
5. Comunicació als mitjans de comunicació dels escrits per tal que es faci resó i divulgació.
6. Estudi per part de l’assessor legal d’ACAD dels costos i temps de consecució d’una possible demanda col·lectiva, per compartir posteriorment amb els associats d’ACAD.

Salut prepara un nou Pla d’acció per a centres residencials de gent gran

Salut prepara un nou Pla d’acció per a centres residencials de gent gran

Aquest matí hem estat convocats per la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, la Sra. Aina Plaza, juntament amb responsables del Departament de Salut per contrastar el nou document de Pla d’acció en centres residencials que es farà públic en els pròxims dies. Aquest nou Pla d’acció respon a la necessitat de fer un nou esforç addicional per tal d’evitar que, en aquesta segona onada, el virus entri a les residències o en el cas que entri l’impacte sigui el mínim possible. En el document es demana actuar a les residències en 5 àmbits:

 1. Reforç en el cribratge de professionals: S’està observant que la principal via d’entrada del virus a les residències són els professionals. Per tant, ja s’ha donat ordre als CAP perquè es posin en contacte amb les residències del seu territori per coordinar un cribratge massiu a la totalitat del personal, al voltant de 50.000 test. Per agilitzar el procés s’utilitzarà un nou format de PCR de frotis nasal d’autopresa de mostra que vindrà acompanyat d’un vídeo formatiu de com procedir. En cas de resultat positiu es farà un cribratge a tota la residència, tal com es fa actualment.
 2. Intensificació de certes mesures de prevenció i protecció: S’han identificat uns punts de millora comuns a les diferents residències on hi ha hagut brots: Sectorització, unitats de convivència estables, garantir la seguretat en circuits de bugaderia, residus i cuina, relaxació de la desinfecció en moments d’esbarjo. Des del Departament de Salut demanen més i millor implicació de la RHS per establir protocols i fer seguiment dels mateixos. Se’ns comunica que se sol·licitarà a les residències informin de qui és la RHS de cada centre.
 3. Activació d’equips d’intervenció ràpida territorials per fer front a brots: Aquests equips tindran l’encàrrec d’actuar de forma urgent i presencial a les residències i estaran formats per personal d’Afers Socials i Famílies, Salut Pública, Primària i la mateixa RHS de la residència.
 4. Reforç de les relacions amb les famílies: aquest pla d’acció preveu una nova suspensió per almenys 15 dies de les sortides dels residents. Per compensar aquesta restricció es demanarà a les residències reforçar la possibilitat de visites de familiars de tal manera que es garanteixi un mínim d’una visita setmanal per usuari i que els  horaris de visita siguin compatibles amb la vida laboral dels familiars.
 5. Crida de professionals: Des de la Generalitat s’està organitzant una crida de personal d’atenció directa, principalment auxiliars, i es començarà a fer-los formació en cures, prevenció de contagis, model d’ACP… per tal ja tinguin una adequada formació en el cas que sigui necessària la seva immediata incorporació als centres residencials si aquesta segona onada així ho precisa.

Des de les diferents patronals assistents hem remarcat entre d’altres qüestions la dificultat que tenen tots els centres en trobar DUE, la necessitat d’accelerar el pagament del sobre cost Covid i els endarreriments als centres col·laboradors així com el fet que els centres van molt tensats de sobrecàrrega de treball.

Tan bon punt tinguem el Pla d’acció definitiu us el remetrem.

Preocupant situació en els centres residencials

Preocupant situació en els centres residencials

El passat 9 d’octubre de 2020 ens van convocar el Sr. Josep Ginesta, Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de posar en comú amb les diferents patronals del sector l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.

Ens van manifestar la seva preocupació per l’evolució de la mateixa en les residències de gent gran.

L’índex de rebrot a Catalunya ha augmentat de forma considerable els darrers dies (un 36% aquesta setmana respecte de l’anterior). 

Recordem que es pot veure el risc de rebrot actualitzat a https://dadescovid.cat/

En l’àmbit residencial, tot i que ens trobem en uns valors de contagi inferiors als de la població general, els casos positius s’han triplicat aquesta darrera setmana, i la mortalitat ha augmentat en els centres gairebé un 39% (dades generals de Catalunya)

Davant aquesta situació, ens demanem que fem molt d’èmfasi en les mesures de prevenció davant la Covid-19.

En els diferents brots que estem tenint als centres, s’han identificat uns aspectes comuns que afavoreixen la progressió del brot a la residència. Per tant, ens demanen que supervisem especialment els següents aspectes:

 • Control d’ús d’EPIS i distància de seguretat en les zones i moments de descans del personal, així com en els vestuaris.
 • Supervisar el correcte ús d’EPIs, sobretot en els espais de transició de zones (de zona vermella a groga, de groga a verda, …)
 • Revisar els circuits, de forma especial en la bugaderia i la cuina.
 • Insistir en la rentada de mans sistemàtica i l’ús correcte dels guants.
 • Establir unitats de convivència de petits grups de residents i que els professionals que les atenguin siguin exclusius de cada unitat, evitant el trànsit de professionals entre diferents grups de convivència.

Davant de problemes de personal, per absències o baixes per qualsevol motiu, hem de mirar de comunicar-ho i buscar entre tots la solució amb total transparència dels centres

Així doncs, demanen la màxima col·laboració a totes les direccions i RHS dels centres en aplicar les mesures preventives.