ACAD no accepta el silenci de l’administració davant l’incompliment en els terminis de pagament

ACAD no accepta el silenci de l’administració davant l’incompliment en els terminis de pagament

Davant el silenci que estem rebent per part dels diferents responsables del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en enfront de la greu situació d’impagament que estem rebent els centres col·laboradors, aquest matí la junta d’ACAD s’ha reunit amb caràcter d’urgència i hem pres les següents decisions:

Fets:
1. Els centres amb plaça concertada han cobrat el 100% de les places, ocupades i no ocupades, de març a juliol, en data de cobrament.
2. Les Instruccions 26.2020 de 9 d’Octubre, de pagament de places col·laboradores i privades amb prestació vinculada, no concreten res sobre el pagament de les places en el període 1 de juliol al 30 de setembre.
3. Tampoc aclareix quan es cobrarà el sobre cost Covid, recollit al Decret Llei 29/2020. Que se’ns va dir que seria des de l’1 de juliol per totes les places amb finançament públic.
4. El Departament no ha atès el seu compromís públic de pagament del mes de juliol el dia 15 d’octubre. Ni tenim resposta a la nostra pregunta de quan es farà aquest efectiu, malgrat haver-ho preguntat a diversos responsables del mateix:
• Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
• Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
• Secretari d’Afers Socials i Famílies
• Sub-directora general de Gestió de Recursos
5. Els associats d’ACAD demanen accions concretes i més contundents davant de la greu situació econòmica que representa aquest deute acumulat de l’administració.

Acords:
1. Proposta de carta perquè els centres la puguin fer arribar als familiars. L’administració s’excusa en la dificultat d’articular el pagament fora de l’estat d’alarma en les places col·laboradores, perquè addueix que són prestacions a l’usuari. Per tant són els diners dels usuaris.
2. Informar el Síndic de Greuges de la situació actual. El Síndic ha iniciat investigació de l’impagament establert al Decret 29/2020 i l’informarem del deute acumulat des de l’1 de juliol.
3. Es farà escrit jurídic adreçat als Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, i Economia, que es presentarà per registre electrònic exposant l’incompliment del pagament i demanant formalment data de pagament. Als efectes oportuns.
4. Escrit informant de la situació actual adreçat a Conselleries, Caps de Departament i Parlament tots els partits polítics. 
5. Comunicació als mitjans de comunicació dels escrits per tal que es faci resó i divulgació.
6. Estudi per part de l’assessor legal d’ACAD dels costos i temps de consecució d’una possible demanda col·lectiva, per compartir posteriorment amb els associats d’ACAD.

Salut prepara un nou Pla d’acció per a centres residencials de gent gran

Salut prepara un nou Pla d’acció per a centres residencials de gent gran

Aquest matí hem estat convocats per la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, la Sra. Aina Plaza, juntament amb responsables del Departament de Salut per contrastar el nou document de Pla d’acció en centres residencials que es farà públic en els pròxims dies. Aquest nou Pla d’acció respon a la necessitat de fer un nou esforç addicional per tal d’evitar que, en aquesta segona onada, el virus entri a les residències o en el cas que entri l’impacte sigui el mínim possible. En el document es demana actuar a les residències en 5 àmbits:

 1. Reforç en el cribratge de professionals: S’està observant que la principal via d’entrada del virus a les residències són els professionals. Per tant, ja s’ha donat ordre als CAP perquè es posin en contacte amb les residències del seu territori per coordinar un cribratge massiu a la totalitat del personal, al voltant de 50.000 test. Per agilitzar el procés s’utilitzarà un nou format de PCR de frotis nasal d’autopresa de mostra que vindrà acompanyat d’un vídeo formatiu de com procedir. En cas de resultat positiu es farà un cribratge a tota la residència, tal com es fa actualment.
 2. Intensificació de certes mesures de prevenció i protecció: S’han identificat uns punts de millora comuns a les diferents residències on hi ha hagut brots: Sectorització, unitats de convivència estables, garantir la seguretat en circuits de bugaderia, residus i cuina, relaxació de la desinfecció en moments d’esbarjo. Des del Departament de Salut demanen més i millor implicació de la RHS per establir protocols i fer seguiment dels mateixos. Se’ns comunica que se sol·licitarà a les residències informin de qui és la RHS de cada centre.
 3. Activació d’equips d’intervenció ràpida territorials per fer front a brots: Aquests equips tindran l’encàrrec d’actuar de forma urgent i presencial a les residències i estaran formats per personal d’Afers Socials i Famílies, Salut Pública, Primària i la mateixa RHS de la residència.
 4. Reforç de les relacions amb les famílies: aquest pla d’acció preveu una nova suspensió per almenys 15 dies de les sortides dels residents. Per compensar aquesta restricció es demanarà a les residències reforçar la possibilitat de visites de familiars de tal manera que es garanteixi un mínim d’una visita setmanal per usuari i que els  horaris de visita siguin compatibles amb la vida laboral dels familiars.
 5. Crida de professionals: Des de la Generalitat s’està organitzant una crida de personal d’atenció directa, principalment auxiliars, i es començarà a fer-los formació en cures, prevenció de contagis, model d’ACP… per tal ja tinguin una adequada formació en el cas que sigui necessària la seva immediata incorporació als centres residencials si aquesta segona onada així ho precisa.

Des de les diferents patronals assistents hem remarcat entre d’altres qüestions la dificultat que tenen tots els centres en trobar DUE, la necessitat d’accelerar el pagament del sobre cost Covid i els endarreriments als centres col·laboradors així com el fet que els centres van molt tensats de sobrecàrrega de treball.

Tan bon punt tinguem el Pla d’acció definitiu us el remetrem.

Respostes a alguns dubtes de sol·licituds d’ajut directe a les persones treballadores de centres residencials

Respostes a alguns dubtes de sol·licituds d’ajut directe a les persones treballadores de centres residencials

La Direcció general de Prestacions Socials, davant de dubtes concrets plantejats a la reunió del passat 7 d’octubre, ens fa arribar els següent comentaris:
 

 1. Ampliació del termini de presentació de sol·licituds:  S’ha confirmat que el termini s’allarga fins el 3 de novembre a les 15h.  Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2487/2020, de 6 d’octubre, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds d’ajut directe que preveu la Resolució TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.  També s’ha publicat al web del departament i al tràmit de la prestació.

 

 1. Les persones comunitàries no es poden treure l’idCat mòbil per internet, atès que no disposen de targeta d’identificació de persona estrangera TIE que inclou la data de vigència del document, informació necessària per a obtenir l’idCat mòbil per internet.  Es confirma aquesta circumstància.  Aquestes persones han de sol·licitar l’idCat mòbil presencialment.  Adjuntem un enllaç per a més informació pàgina de gencat.  Aquest és l’enllaç de les oficines presencials on obtenir l’idCat mòbil:https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/

 

 1. Hi ha queixes de persones que tot i tenir la targeta TIE vigent, i haver demanat l’idCat mòbil, quan el fan servir no funciona correctament i no poden demanar l’ajut. Hem comprovat que en alguns casos reportats com a incidències d’aquest tipus, mitjançant la bústia de consultes, en realitat el problema ha estat ocasionat per la signatura electrònica del certificat.  Per contestar de manera precisa caldria tenir informació més detallada de l’error o errors.
Preocupant situació en els centres residencials

Preocupant situació en els centres residencials

El passat 9 d’octubre de 2020 ens van convocar el Sr. Josep Ginesta, Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de posar en comú amb les diferents patronals del sector l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.

Ens van manifestar la seva preocupació per l’evolució de la mateixa en les residències de gent gran.

L’índex de rebrot a Catalunya ha augmentat de forma considerable els darrers dies (un 36% aquesta setmana respecte de l’anterior). 

Recordem que es pot veure el risc de rebrot actualitzat a https://dadescovid.cat/

En l’àmbit residencial, tot i que ens trobem en uns valors de contagi inferiors als de la població general, els casos positius s’han triplicat aquesta darrera setmana, i la mortalitat ha augmentat en els centres gairebé un 39% (dades generals de Catalunya)

Davant aquesta situació, ens demanem que fem molt d’èmfasi en les mesures de prevenció davant la Covid-19.

En els diferents brots que estem tenint als centres, s’han identificat uns aspectes comuns que afavoreixen la progressió del brot a la residència. Per tant, ens demanen que supervisem especialment els següents aspectes:

 • Control d’ús d’EPIS i distància de seguretat en les zones i moments de descans del personal, així com en els vestuaris.
 • Supervisar el correcte ús d’EPIs, sobretot en els espais de transició de zones (de zona vermella a groga, de groga a verda, …)
 • Revisar els circuits, de forma especial en la bugaderia i la cuina.
 • Insistir en la rentada de mans sistemàtica i l’ús correcte dels guants.
 • Establir unitats de convivència de petits grups de residents i que els professionals que les atenguin siguin exclusius de cada unitat, evitant el trànsit de professionals entre diferents grups de convivència.

Davant de problemes de personal, per absències o baixes per qualsevol motiu, hem de mirar de comunicar-ho i buscar entre tots la solució amb total transparència dels centres

Així doncs, demanen la màxima col·laboració a totes les direccions i RHS dels centres en aplicar les mesures preventives.

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds d’ajut directe a les persones treballadores de centres residencials

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds d’ajut directe a les persones treballadores de centres residencials

Fem difusió de la RESOLUCIÓ TSF/2487/2020, de 6 d’octubre, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds d’ajut directe que preveu la Resolució TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.

L’ampliació de termini és fins a les 15.00 hores del dia 3 de novembre de 2020

RESOLUCIÓ

ACAD aboga por un modelo de atención residencial coordinado con la red de salud pública

ACAD aboga por un modelo de atención residencial coordinado con la red de salud pública

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de implementar un modelo de atención residencial coordinado con la red de salud pública, tal indican desde ACAD, la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.

Joan Gracia, presidente de ACAD, ha comparecido recientemente en la Comisión de Investigación sobre la gestión de las residencias de gente mayor del Parlament de Catalunya. En la misma, el presidente de ACAD explicó en esta comisión como se vivió en primera persona la situación de catástrofe sanitaria en las residencias y centros de día y la incidencia también en sus familias. “Al inicio de la pandemia no disponíamos de test de ninguna clase, y después los pudimos realizar pero con muchas dificultades. En el caso de suministro propio de los EPIS, este quedó cortado a raíz del decreto del estado de alarma, y la administración nos facilitó una cantidad totalmente insuficiente”, detalló Joan Gracia.

Joan Gracia, presidente de ACAD, ha comparecido

en la Comisión de Investigación del Parlament de

Catalunya sobre la gestión de las residencias de

gente mayor

A lo largo de su comparecencia expuso como durante el episodio de la primera ola del COVID, el acceso a los centros sanitarios por parte de los usuarios de las residencias fue denegado por las administraciones, hecho que agravó aún más la situación que se vivía en las residencias. “A la vez que se producían casos positivos de personas ingresadas en residencias también se registraban positivos de trabajadores de los centros, incrementando el riesgo para las familias de los trabajadores, y llevando la situación al límite de las plantillas de los trabajadores”, resaltó el presidente de ACAD, destacando también que “las llamadas a los servicios de urgencias estaban colapsadas, no podíamos derivar usuarios a los hospitales”.

En este complicado contexto, desde ACAD se recuerda que las residencias son los hogares de sus usuarios, y esto implica que sus necesidades sanitarias deben ser atendidas y cubiertas tal y como sucede con el resto de la comunidad. Tienen que ser atendidas por la red pública de salud, remarcando una vez más que son hogares y no hospitales. En la comparecencia en el Parlament, Joan Gracia tendió la mano a los grupos políticos para poder definir un modelo de atención residencial con una coordinación con la red de salud pública, donde hospitales y centros de atención primaria trabajen de manera conjunta con las residencias.

Por otra parte, Gracia remarcó la necesidad de mejorar el convenio de residencias para dignificar la retribución de los profesionales del sector asistencial. En este ámbito, ACAD solicita hacer extensiva la retribución extraordinaria otorgada a los profesionales sanitarios de las residencias a todo el personal, incluyendo personal de servicios como los de limpieza o lavandería. Otras de las demandas de esta Asociación es la implantación definitiva del PAISS, diseñado desde hace muchos años y todavía pendiente de la implantación del territorio catalán.

Desde ACAD «se agradece la labor realizada por los profesionales y gestores de los centros en los momentos más duros de la pandemia y también continuamos mostrando nuestra predisposición a seguir participando en las reuniones con las conselleries, presidencia de la Generalitat y Parlament de Catalunya.

Geriatricarea.com