Volem remarcar-vos l’afectació del pacte de repercussió de l’augment de tarifes del 3% per aquest any 2022 a la millora salarial de les persones treballadores, segons el conveni col·lectiu laboral que estigueu aplicant:

1- VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio).

En aplicació del Protocol signat, no han d’efectuar cap increment salarial complementari a l’increment establert en la Sentència 95/2022, del 20/06/2022, de l’Audiència Nacional, que estableix l’augment del 6,5% dels conceptes retributius del conveni. Per tant, amb l’aplicació del 6,5% compleixen amb les obligacions econòmiques assumides en el protocol.

2- Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)
 
En aplicació del Protocol signat, hauran d’incrementar en un 3% les retribucions salarials, un cop la Comissió Paritària del conveni redacti i aprovi les taules salarials per a 2022, i es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en base a la seva Disposició Transitòria Primera, la qual estableix que amb l’aprovació de les tarifes públiques 2022 es procedirà a actualitzar les taules salarials.
 
També hem de recordar que l’esmentat conveni català està impugnat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i què el judici se celebrarà el proper dia 18 d’octubre de 2022. Per tant, restarem a l’espera de la sentència que es dicti i resolgui la impugnació esmentada.