Us informem de la publicació de l’ORDRE DSO/205/2022, de 7 de setembre, de modificació de l’Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència.

El nou termini de presentació de sol·licituds acaba a les 15 hores del 31 de desembre del 2022.