Fem difusió de l’actualització de les mesures i recomanacions per al maneig de la COVID 19 en centres de dia de gent gran i en centres i serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Com a resum de les novetats que trobareu marcades en verd comentar-vos el següent: 

Mesures i recomanacions a centres de dia de gent gran:

  • Canvis en la gestió de casos segons els criteris establerts per epidemiologia. Es manté que els contactes estrets en el cas de centres de dia de gent gran correctament vacunats no podran assistir al centre de dia fins passats els catorze dies
  • Les unitats de convivència es recomanen i poden ser d’entre 15-20 persones.
  • S’especifica que als centres de dia integrats en una residència, es podran constituir unitats de convivència-grups estables amb persones usuàries del centre residencial i del centre de dia, que seran ateses per professionals exclusius que conformaran el grup estable. En aquest supòsit, aquest grup s’haurà de mantenir per totes les activitats grupals que s’organitzin en el centre (inclou el menjador entre aquestes).
  • Els cribratges a professionals s’adeqüen als que es fan als centres residencials i en aquest cas els de centre de dia integrats i no integrats segueixen la mateixa pauta.

 
Mesures i recomanacions a centres i serveis d’atenció diürna:

  • Canvis en la gestió de casos segons els criteris establerts per epidemiologia. Es modifica que en els contactes estrets, les persones usuàries correctament vacunades o que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos contacte estret no han de fer quarantena, però han de fer vigilància de símptomes durant 14 dies i realitzar la prova PCR en els terminis que s’estableixen. Es recomana el transport privat o el transport col·lectiu amb la distància de seguretat i amb les finestres obertes.
  • Les unitats de convivència es recomanen i poden ser d’entre 15-20 persones.
  • S’especifica que als centres integrats en una residència, es podran constituir unitats de convivència-grups estables amb persones usuàries del centre residencial i del centre de dia, que seran ateses per professionals exclusius que conformaran el grup estable. En aquest supòsit, aquest grup s’haurà de mantenir per totes les activitats grupals que s’organitzin en el centre (inclou el menjador entre aquestes).

Pel que fa al cribratge de professionals, en el cas dels centres i serveis integrats són els mateixos que s’estableixen a les residències, i en el cas de centres de dia no integrats no es realitzen cribratges i es mantenen les mesures que estaven ja anteriorment.