Us fem arribar la darrera actualització del document de Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran.

Els canvis estan marcats en groc, encara que els canvis més importants són els següents:
 

 • Retorn a la situació prèvia a la cinquena onada pel que fa a l’obertura dels centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna facilitant més la possibilitat d’aquesta obertura atès que:
  • Si el centre o servei té una cobertura vacunal de més del 85% de les persones ateses, es podrà mantenir l’activitat a una distància mínima d’1m entre personesamb les corresponents mesures de protecció (mascareta quirúrgica, higiene de mans i espai ventilat), en cas contrari en cas contrari s’haurà de garantir una distància d’1,5 metres i un espai de 2,5m2/persona en qualsevol de les activitats i serveis grupals que es duen a terme a l’interior del centre.
  • Els centres de dia integrats en un centre residencial que comparteixin accessos, professionals i activitats amb persones ateses a la residència, podran obrir la seva activitat en el moment que s’asseguri que la cobertura vacunal de les persones usuàries és igual o major al 85% acomplint amb la resta de mesures d’aquest apartat.
 • L’organització en grups estables d’usuaris i de professionals passa a ser una recomanació.
 • Contactes estrets:
  • Les persones usuàries que es considerin contactes estrets hauran de fer quarantena al seu domicili durant 14 dies, amb independència del seu estat vacunal. La mobilitat diària de les persones ateses en els centres i serveis fa necessària aquesta quarantena, estiguin correctament vacunats o no.
  • Pel que fa als professionals s’actualitzen els contactes estrets amb els mateixos criteris que pels centres residencials.
 • S’incorpora com a actuació més important a dia d’avui per als professionals la de completar la pauta de vacunació contra la COVID-19 sempre que no existeixin contraindicacions específiques.
 • Participació del voluntariat en els centres: Les persones voluntàries podran participar en les activitats dels centres si estan correctament vacunades amb les mesures de protecció corresponent. Pel que fa a les persones voluntàries no vacunades, des del centre se’ls haurà de sensibilitzar en relació a la necessitat de la vacunació i en cas de declinar la vacunació adreçar-los s’ha de reconduir la seva activitat de manera alternativa cap a altres àrees i col·lectius on no hi hagi el mateix impacte en termes de protecció de la salut.
 • Cribratges a professionals:
  • Centres de dia per a persones grans i centres i serveis d’atenció diürna integrats en un centre residencial: Es segueixen els mateixos cribratges que s’estan realitzant a l’entorn residencial.
  • Centres de dia per a persones grans independents*: acció nova
   • S’haurà de realitzar cribratges als professionals, voluntaris o alumnes en pràctiques correctament vacunats i asimptomàtics, o que han passat la malaltia els 6 mesos previs, es realitzarà un test PCR en mostra nasal quinzenal de forma periòdica.
   • Als professionals no vacunats o incorrectament vacunats que no hagin passat la malaltia en els 6 mesos previs: es realitzarà un cribratge setmanal amb PCR de mostra nasal.

Els cribratges amb PCR en els centres dia independents es coordinaran amb l’equip d’atenció primària de referència (EAP) del centre:

 • Els professionals es prendran ells mateixos l’automostra.
 • El centre de dia s’encarregarà de recollir el material i retornar la presa de mostres correctament identificades en el punt on s’acordi amb l’EAP

En el document s’incorpora un enllaç a un vídeo que explica com recollir l’automostra
 

 • Centres i serveis d’atenció diürna no integrats* no es faran cribratges, s’actuarà en cas de presentació de símptomes compatibles amb SARS-COV2, procedint a la realització del diagnòstic i mesures ja relacionades i comentades una vegada es determini la presencia de malaltia o no.
 • Transport adaptat: No caldrà limitar el nombre d’usuaris del transport adaptat si es compleixen les mesures d’autoprotecció
 • Vacunació enfront la COVID-19: dosis de record: A les mesures dels centres per a persones amb discapacitat s’ha introduït un apartat en relació a les persones amb Síndrome de Down de 40 o més anys. Els EAP tindran la informació per contactar amb aquestes persones, des dels centres de dia poden també informar a les persones amb Síndrome de Down perquè sol·licitin la vacunació al seu EAP si encara no ho han fet. Aquest apartat no s’ha inclòs en els centres de dia per a persones grans atès que les persones de 65 o més anys de centres de dia i domicili es realitzarà en una segona fase.

*Segons la consulta feta per ACAD, la terminologia de centre de dia independent o no integrat, s’utilitzen els dos termes per definir el mateix. Aquests són els centres que no tenen els accessos, les activitats ni els professionals compartits amb el centre residencial.

Som conscients que aquest resum, facilitat pel propi Departament, entra en contradicció pel que fa a cribratge de professionals en els centres no integrats. Des d’ACAD hem fet una consulta, us en transmetrem la resposta tan aviat com ens sigui donada.